Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stála_expozícia14013 SGWaAP
0.270muzeálna_expozícia1298 SGWaAP
0.382múzeum440457 SGWaAP
0.418Múzeum36161 SGWaAP
0.453výstava660573 SGWaAP
0.458národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.476zbierkový_fond6292 SGWaAP
0.484galéria245259 SGWaAP
0.492obrazáreň2320 SGWaAP
0.495Galéria37597 SGWaAP
0.497prírodovedná_expozícia1223 SGWaAP
0.502banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.518etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.520vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.540výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.544putovná_výstava6069 SGWaAP
0.546Galéria_insitné981 SGWaAP
0.548múzejná6056 SGWaAP
0.554národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.561Múzeum_moderné2494 SGWaAP