Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stádovitosť714 SGWaAP
0.474konformizmus1169 SGWaAP
0.522zadubenosť887 SGWaAP
0.527bezduchosť478 SGWaAP
0.540elitárstvo1168 SGWaAP
0.541kolektivizmus1831 SGWaAP
0.546kolektivistická547 SGWaAP
0.546povrchnosť7196 SGWaAP
0.562primitívnosť1449 SGWaAP
0.563individualizmus8799 SGWaAP
0.564morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.565tuposť3460 SGWaAP
0.575ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.576skostnatenosť514 SGWaAP
0.577sebeckosť3270 SGWaAP
0.578bigotnosť752 SGWaAP
0.578úzkoprsosť543 SGWaAP
0.579egoizmus16497 SGWaAP
0.586absolutizácia709 SGWaAP
0.586nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.587egocentrizmus2227 SGWaAP
0.588prospechárstvo653 SGWaAP
0.591spupnosť1331 SGWaAP
0.593amorálnosť1417 SGWaAP
0.594oportunizmus2274 SGWaAP
0.596pudovosť622 SGWaAP
0.596chamtivosť12734 SGWaAP
0.599nenormálnosť692 SGWaAP
0.601primitivizmus3253 SGWaAP
0.602ignorancia5190 SGWaAP
0.604plytkosť1998 SGWaAP
0.604straníckosť1016 SGWaAP
0.606prízemnosť842 SGWaAP
0.608karierizmus930 SGWaAP
0.608domýšľavosť1966 SGWaAP
0.609hrabivosť918 SGWaAP
0.609rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.614dogmatizmus2038 SGWaAP
0.614zbabelosť7461 SGWaAP
0.614priemernosť4007 SGWaAP
0.619konzumizmus1740 SGWaAP
0.621davová_psychóza2348 SGWaAP
0.622obmedzenosť6448 SGWaAP
0.622nafúkanosť738 SGWaAP