Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stádovitosť714 SGWaAP
0.474konformizmus1169 SGWaAP
0.522zadubenosť887 SGWaAP
0.527bezduchosť478 SGWaAP
0.540elitárstvo1168 SGWaAP
0.541kolektivizmus1831 SGWaAP
0.546kolektivistická547 SGWaAP
0.546povrchnosť7196 SGWaAP
0.562primitívnosť1449 SGWaAP
0.563individualizmus8799 SGWaAP
0.564morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.565tuposť3460 SGWaAP
0.575ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.576skostnatenosť514 SGWaAP
0.577sebeckosť3270 SGWaAP
0.578bigotnosť752 SGWaAP
0.578úzkoprsosť543 SGWaAP
0.579egoizmus16497 SGWaAP
0.586absolutizácia709 SGWaAP
0.586nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.587egocentrizmus2227 SGWaAP
0.588prospechárstvo653 SGWaAP
0.591spupnosť1331 SGWaAP