Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stážistka1240 SGWaAP
0.397praktikantka1104 SGWaAP
0.513spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.588tlmočníčka3521 SGWaAP
0.598konzultantka4692 SGWaAP
0.599dobrovoľníčka11422 SGWaAP
0.606žurnalistka1603 SGWaAP
0.609kolegyňa80482 SGWaAP
0.614tútorka443 SGWaAP
0.619administrátorka804 SGWaAP
0.624novinárka25499 SGWaAP
0.625korešpondentka825 SGWaAP
0.626asistentka33159 SGWaAP
0.626študentka77287 SGWaAP
0.632sekretárka21900 SGWaAP
0.641reportérka6639 SGWaAP
0.644agentka6507 SGWaAP
0.647právnička14749 SGWaAP
0.650Sandra16451 SGWaAP
0.651profesorka32776 SGWaAP
0.655pracovníčka66223 SGWaAP
0.657manažérka29618 SGWaAP
0.663spolubývajúca3509 SGWaAP
0.666koordinátorka18026 SGWaAP
0.668poradkyňa16637 SGWaAP
0.669radkyňa2075 SGWaAP
0.670školiteľka2257 SGWaAP
0.670Pamela4586 SGWaAP
0.670výskumníčka2294 SGWaAP
0.672stážista5653 SGWaAP
0.674šéfka46519 SGWaAP
0.679stážovať1242 SGWaAP
0.680informátorka984 SGWaAP
0.680Karen9393 SGWaAP
0.681stredoškoláčka3359 SGWaAP
0.683doktorandka3026 SGWaAP
0.684spolužiačka24646 SGWaAP
0.687spolubývajúca2281 SGWaAP
0.689učiteľka143438 SGWaAP