Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000srdnato1165 SGWaAP
0.460bojovne3858 SGWaAP
0.471húževnato3076 SGWaAP
0.500udatne1146 SGWaAP
0.508nebojácne4382 SGWaAP
0.509urputne5325 SGWaAP
0.516statočne21170 SGWaAP
0.517odhodlane10072 SGWaAP
0.571bojovne_naladený541 SGWaAP
0.581nezložiť_zbraň2163 SGWaAP
0.590hrdinsky6987 SGWaAP
0.592dravo1927 SGWaAP
0.618útočne4947 SGWaAP
0.627srdnatý423 SGWaAP
0.635oduševnene3194 SGWaAP
0.637neohrozene3862 SGWaAP
0.637heroicky404 SGWaAP
0.639dobiedzať4742 SGWaAP
0.644snaživo643 SGWaAP
0.653ľúty825 SGWaAP
0.657ustráchane2485 SGWaAP
0.657zúrivo16777 SGWaAP
0.660zápalisto1816 SGWaAP
0.661podkurovať1411 SGWaAP