Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000srdnatý423 SGWaAP
0.531bojovne_naladený541 SGWaAP
0.550zanovitý869 SGWaAP
0.566zúrivec714 SGWaAP
0.569bojachtivý448 SGWaAP
0.569chrabrý2268 SGWaAP
0.576nebojácny4586 SGWaAP
0.579horkokrvný1258 SGWaAP
0.584vzdorovitý1540 SGWaAP
0.584zápalistý705 SGWaAP
0.588bojovný22314 SGWaAP
0.590umný897 SGWaAP
0.594pomstivý417 SGWaAP
0.602húževnatý9434 SGWaAP
0.603tvrdošijný893 SGWaAP
0.604urputný1381 SGWaAP
0.606zaťatý2149 SGWaAP
0.610vrtký1718 SGWaAP
0.613ľúty825 SGWaAP
0.613zlostný6082 SGWaAP
0.614nasrdený1460 SGWaAP
0.615prchký2204 SGWaAP
0.615výbojný992 SGWaAP
0.617udatný4847 SGWaAP
0.617spupný1093 SGWaAP