Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000srbský38720 SGWaAP
0.263chorvátsky31160 SGWaAP
0.287bosniansky5290 SGWaAP
0.298macedónsky5459 SGWaAP
0.314juhoslovanský8299 SGWaAP
0.343rumunský27788 SGWaAP
0.352albánsky7707 SGWaAP
0.355čiernohorský2254 SGWaAP
0.371bulharský21071 SGWaAP
0.384ukrajinský71137 SGWaAP
0.387moldavský3554 SGWaAP
0.414arménsky5509 SGWaAP
0.420slovinský15506 SGWaAP
0.425gruzínsky9366 SGWaAP
0.429belehradský2950 SGWaAP
0.431srbská33072 SGWaAP
0.439litovský6255 SGWaAP
0.453maďarský200544 SGWaAP
0.453srbské7906 SGWaAP
0.458azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.477bieloruský12993 SGWaAP
0.478vojvodinský2346 SGWaAP
0.485Slobodan1425 SGWaAP