Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.301Vojvodina18312 SGWaAP
0.416báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.423Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.429Banát1069 SGWaAP
0.434Petrovec12489 SGWaAP
0.436Srbsko107024 SGWaAP
0.436stará_Pazova8041 SGWaAP
0.437banát1545 SGWaAP
0.447vojvodinský2346 SGWaAP
0.471Pazova1602 SGWaAP
0.480Kovačica14716 SGWaAP