Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000srbská33072 SGWaAP
0.281macedónska4016 SGWaAP
0.323juhoslovanská6642 SGWaAP
0.329chorvátska21445 SGWaAP
0.330Srbský3064 SGWaAP
0.365rumunská20168 SGWaAP
0.369albánska6725 SGWaAP
0.391maďarská166817 SGWaAP
0.395gruzínska7264 SGWaAP
0.409bosnianska4138 SGWaAP
0.410čiernohorská1948 SGWaAP
0.419ukrajinská63411 SGWaAP
0.420azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.427vojvodinská2780 SGWaAP
0.429slovinská11332 SGWaAP
0.429Srbsko107024 SGWaAP
0.431srbské7906 SGWaAP
0.431srbský38720 SGWaAP
0.438bulharská18738 SGWaAP
0.455arménska4549 SGWaAP
0.465litovská4429 SGWaAP
0.465Vojvodina18312 SGWaAP
0.492turecká48721 SGWaAP