Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sputnať820 SGWaAP
0.402poviazať1421 SGWaAP
0.543zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.544zlapať999 SGWaAP
0.548sputnávať416 SGWaAP
0.553uväzniť14485 SGWaAP
0.565polapiť1219 SGWaAP
0.568lapiť4081 SGWaAP
0.574zbičovať1933 SGWaAP
0.588hrdúsiť679 SGWaAP
0.589zadláviť545 SGWaAP
0.596zviazať16982 SGWaAP
0.596ulapiť706 SGWaAP
0.597zmárniť1982 SGWaAP
0.599temnica2135 SGWaAP
0.600dochytiť640 SGWaAP
0.600odťať4004 SGWaAP
0.604spútaný5372 SGWaAP
0.605spútať8107 SGWaAP
0.614skántriť1161 SGWaAP
0.622zahlušiť1722 SGWaAP
0.626ukrutník415 SGWaAP
0.630zmámiť609 SGWaAP