Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spustošiť3884 SGWaAP
0.240vyplieniť3979 SGWaAP
0.317pustošiť2904 SGWaAP
0.341vydrancovať1131 SGWaAP
0.425znivočiť895 SGWaAP
0.448plieniť3312 SGWaAP
0.454zdevastovať4089 SGWaAP
0.466vyrabovať3368 SGWaAP
0.516poničiť1294 SGWaAP
0.523vyľudniť1214 SGWaAP
0.529zatopiť3875 SGWaAP
0.534spustnúť2935 SGWaAP
0.545zdecimovať2169 SGWaAP
0.556zmasakrovať2481 SGWaAP
0.567ničivý_požiar1894 SGWaAP
0.575obľahnúť715 SGWaAP
0.578podpáliť16400 SGWaAP
0.579zrúcať1882 SGWaAP
0.588zničiť199150 SGWaAP
0.591zachvátiť16189 SGWaAP
0.593zdemolovať4369 SGWaAP