Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spupnosť1331 SGWaAP
0.240nadutosť2296 SGWaAP
0.311namyslenosť3052 SGWaAP
0.329povýšenosť1878 SGWaAP
0.338samoľúbosť4704 SGWaAP
0.357pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.364zbabelosť7461 SGWaAP
0.365tuposť3460 SGWaAP
0.366bohorovnosť1252 SGWaAP
0.367hrabivosť918 SGWaAP
0.371nafúkanosť738 SGWaAP
0.378arogancia24083 SGWaAP
0.379bezočivosť3518 SGWaAP
0.384povýšenectvo1034 SGWaAP
0.387podlosť3793 SGWaAP
0.393zlovôľa932 SGWaAP
0.398domýšľavosť1966 SGWaAP
0.398zadubenosť887 SGWaAP
0.399nerozumnosť1145 SGWaAP
0.400bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.403sebeckosť3270 SGWaAP
0.419márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.425lakomosť2032 SGWaAP
0.428vierolomnosť831 SGWaAP