Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spupný1093 SGWaAP
0.400nadutý1976 SGWaAP
0.429ľstivý2051 SGWaAP
0.432pomstivý417 SGWaAP
0.433vzdorovitý1540 SGWaAP
0.442panovačný2302 SGWaAP
0.444pomstychtivý2261 SGWaAP
0.456bezočivý3352 SGWaAP
0.474zlostný6082 SGWaAP
0.485zanovitý869 SGWaAP
0.486chamtivý4371 SGWaAP
0.487ukrutný3462 SGWaAP
0.495opovážlivý554 SGWaAP
0.513úskočný658 SGWaAP
0.517despota2502 SGWaAP
0.517odbojný1438 SGWaAP
0.520prchký2204 SGWaAP
0.521ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.522márnivý1061 SGWaAP
0.525výbojný992 SGWaAP
0.526chvastúň811 SGWaAP
0.527podlý4648 SGWaAP
0.528bezcitný6046 SGWaAP
0.530ničomný834 SGWaAP
0.530nemilosrdný7587 SGWaAP