Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.374implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.463centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.491Riadiaci3138 SGWaAP
0.573Monitorovací_výbor624 SGWaAP
0.583Sprostredkovateľský999 SGWaAP
0.595Informatizácia1577 SGWaAP
0.596Konkurencieschopnosť1116 SGWaAP
0.606pôdohospodárska_platobná2533 SGWaAP
0.608Implementačný427 SGWaAP
0.611Opis2655 SGWaAP