Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sprevádzať232947 SGWaAP
0.433doprevádzať8097 SGWaAP
0.475sprevádzaný33277 SGWaAP
0.516sprevádzaná33519 SGWaAP
0.576sprevádzané22385 SGWaAP
0.593nesprevádzať3188 SGWaAP
0.620vyvolávať173925 SGWaAP
0.677nasledovať483468 SGWaAP
0.700viesť1521105 SGWaAP
0.707sprievodné10586 SGWaAP
0.712vyvolať251725 SGWaAP
0.715zažívať88246 SGWaAP
0.716spôsobovať354953 SGWaAP
0.719prítomná64170 SGWaAP
0.722spôsobiť531769 SGWaAP
0.750predchádzať143690 SGWaAP
0.753postretnúť8827 SGWaAP
0.753prechádzať407382 SGWaAP
0.754prinášať662975 SGWaAP
0.756sprievodný52843 SGWaAP
0.757spríjemňovať12554 SGWaAP
0.758trpieť313512 SGWaAP