Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spravodajsky1024 SGWaAP
0.591publicisticky684 SGWaAP
0.608faktograficky1049 SGWaAP
0.633politicky59897 SGWaAP
0.645spravodajský22952 SGWaAP
0.645informačne3402 SGWaAP
0.663spravodajstvo100531 SGWaAP
0.669spravodajské3711 SGWaAP
0.681spravodajská51494 SGWaAP
0.691ideologicky8080 SGWaAP
0.693mediálne21048 SGWaAP
0.694mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.702bulvárne703 SGWaAP
0.712investigatívny2532 SGWaAP
0.734vojensky10999 SGWaAP
0.734investigatívna2617 SGWaAP
0.735verejnoprávne1006 SGWaAP
0.738dezinformačný759 SGWaAP
0.741televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.742programovo9900 SGWaAP