Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spravodajský22952 SGWaAP
0.468publicistický6482 SGWaAP
0.477spravodajstvo100531 SGWaAP
0.512spravodajská51494 SGWaAP
0.519spravodajské3711 SGWaAP
0.560televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.563spravodajská_relácia5927 SGWaAP
0.565verejnoprávny6825 SGWaAP
0.572investigatívny2532 SGWaAP
0.575rozhlasový18754 SGWaAP
0.575žurnalistický2303 SGWaAP
0.577publicistická_relácia2095 SGWaAP
0.588dezinformačný759 SGWaAP
0.589verejnoprávny_rozhlas2895 SGWaAP
0.590bulvárny7136 SGWaAP
0.593verejnoprávna_televízia15780 SGWaAP
0.598televízny126534 SGWaAP
0.604novinársky10911 SGWaAP
0.604publicistika22389 SGWaAP
0.604spravodajský_portál8627 SGWaAP
0.613Spravodajský674 SGWaAP
0.625mediálny68573 SGWaAP
0.627propagandistický4609 SGWaAP
0.628mienkotvorný_denník1501 SGWaAP