Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spravodajské3711 SGWaAP
0.465spravodajstvo100531 SGWaAP
0.499televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.515spravodajská51494 SGWaAP
0.519spravodajský22952 SGWaAP
0.525propagandistické1593 SGWaAP
0.553mediálne16136 SGWaAP
0.561vnútropolitické1132 SGWaAP
0.568Spravodajský674 SGWaAP
0.571verejnoprávne3263 SGWaAP
0.602zahraničnopolitické1578 SGWaAP
0.612investigatívne446 SGWaAP
0.618vojenské_obranné1379 SGWaAP
0.621publicistické950 SGWaAP
0.629kontrarozviedka4451 SGWaAP
0.629žurnalistické685 SGWaAP
0.629obranné_spravodajstvo402 SGWaAP
0.629bulvárne1132 SGWaAP
0.630verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.634provládne432 SGWaAP
0.638mienkotvorné836 SGWaAP
0.639konšpiračné1386 SGWaAP
0.644rozhlasové10566 SGWaAP
0.647verejnoprávne1006 SGWaAP
0.647spravodajská_relácia5927 SGWaAP