Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sprašová1411 SGWaAP
0.273spraš1672 SGWaAP
0.339aluviálna542 SGWaAP
0.364pahorkatina8841 SGWaAP
0.375náplavový_kužeľ467 SGWaAP
0.424černozem1420 SGWaAP
0.429slieň610 SGWaAP
0.456piesčitý1929 SGWaAP
0.456náplav811 SGWaAP
0.462Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.466záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.467fluviálny525 SGWaAP
0.471podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.481hlinitá1529 SGWaAP
0.486piesčitá3133 SGWaAP
0.488zníženina1120 SGWaAP
0.509hornatina1237 SGWaAP