Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sprítomniť2981 SGWaAP
0.439sprítomňovať4753 SGWaAP
0.630pretlmočiť3094 SGWaAP
0.635zvečniť9476 SGWaAP
0.671uctiť29380 SGWaAP
0.673ospievať1372 SGWaAP
0.674zhmotniť7464 SGWaAP
0.676precítiť15205 SGWaAP
0.677spestriť33111 SGWaAP
0.680vyjaviť5697 SGWaAP
0.682vzdať_hold7222 SGWaAP
0.685rámcovať1885 SGWaAP
0.692priblížiť276071 SGWaAP
0.693neopakovateľne858 SGWaAP
0.693oživiť80499 SGWaAP
0.693anticipovať1973 SGWaAP
0.695pohnutý6293 SGWaAP
0.696vyrozprávať30955 SGWaAP
0.696zaspomínať33853 SGWaAP
0.698popretkávať485 SGWaAP
0.699evokácia1333 SGWaAP
0.700vovádzať1724 SGWaAP
0.705vyjavovať1391 SGWaAP
0.708každodennosť8418 SGWaAP
0.708ozvláštniť8330 SGWaAP
0.708spomínanie8048 SGWaAP
0.709dejinná_udalosť3572 SGWaAP
0.710rozihrať887 SGWaAP
0.711oduševniť907 SGWaAP
0.714voviesť5864 SGWaAP
0.715spríjemniť46398 SGWaAP
0.716pominuteľnosť4399 SGWaAP
0.722stelesniť2093 SGWaAP
0.724rozpomienka2198 SGWaAP
0.724pripomenúť389968 SGWaAP