Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sprítomniť2981 SGWaAP
0.439sprítomňovať4753 SGWaAP
0.630pretlmočiť3094 SGWaAP
0.635zvečniť9476 SGWaAP
0.671uctiť29380 SGWaAP
0.673ospievať1372 SGWaAP
0.674zhmotniť7464 SGWaAP
0.676precítiť15205 SGWaAP
0.677spestriť33111 SGWaAP
0.680vyjaviť5697 SGWaAP
0.682vzdať_hold7222 SGWaAP
0.685rámcovať1885 SGWaAP
0.692priblížiť276071 SGWaAP
0.693neopakovateľne858 SGWaAP
0.693oživiť80499 SGWaAP
0.693anticipovať1973 SGWaAP
0.695pohnutý6293 SGWaAP
0.696vyrozprávať30955 SGWaAP