Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sprítomňovať4753 SGWaAP
0.439sprítomniť2981 SGWaAP
0.532vyjavovať1391 SGWaAP
0.577posväcovať6208 SGWaAP
0.593zjavovať28107 SGWaAP
0.608vovádzať1724 SGWaAP
0.622vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.625anticipovať1973 SGWaAP
0.626poľudšťovať1003 SGWaAP
0.627pripodobňovať1969 SGWaAP
0.634vykupiteľská1147 SGWaAP
0.636Eucharistia19501 SGWaAP
0.637umučenie9887 SGWaAP
0.638Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.643eucharistický3962 SGWaAP
0.646oživovať24788 SGWaAP