Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spomienkový10528 SGWaAP
0.432pamätný27831 SGWaAP
0.440spomienková10628 SGWaAP
0.532slávnostný62156 SGWaAP
0.535rozlúčkový5742 SGWaAP
0.536pietny1289 SGWaAP
0.537spomienkové7389 SGWaAP
0.541Spomienkový826 SGWaAP
0.556pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.556pietny_akt6546 SGWaAP
0.568smútočný4951 SGWaAP
0.574spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.588pietna2613 SGWaAP
0.588kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.607položenie_veniec2995 SGWaAP
0.610ďakovný2472 SGWaAP
0.611upomienkový886 SGWaAP
0.621upomienkový_predmet2228 SGWaAP
0.626symbolický33556 SGWaAP
0.629oslavný3673 SGWaAP
0.630odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.635novoročný15046 SGWaAP
0.639pamätník93639 SGWaAP
0.644Pietny430 SGWaAP