Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spomienkové7389 SGWaAP
0.278spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.306pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.348pietny_akt6546 SGWaAP
0.381kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.410spomienková10628 SGWaAP
0.449položenie_veniec2995 SGWaAP
0.452odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.469Spomienkový826 SGWaAP
0.477pietne5218 SGWaAP
0.499pietna2613 SGWaAP
0.529pamätné7676 SGWaAP
0.537spomienkový10528 SGWaAP
0.544Pamätník4080 SGWaAP
0.547pamätník93639 SGWaAP
0.557slávnostné62289 SGWaAP
0.562okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.564výročie283304 SGWaAP
0.575Pietny430 SGWaAP
0.602uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.604oslava315119 SGWaAP
0.604slávnostný_akt6681 SGWaAP
0.609rozlúčkové1670 SGWaAP