Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.178pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.262pietny_akt6546 SGWaAP
0.272kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.278spomienkové7389 SGWaAP
0.356odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.385položenie_veniec2995 SGWaAP
0.411spomienková10628 SGWaAP
0.426pietna2613 SGWaAP
0.435Spomienkový826 SGWaAP
0.461slávnosť136262 SGWaAP
0.506ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.512výročie283304 SGWaAP
0.518oslava315119 SGWaAP
0.519ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.521Pamätník4080 SGWaAP
0.523Pietny430 SGWaAP
0.531slávnostná_svätá12902 SGWaAP
0.535pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.546pamätník93639 SGWaAP
0.551slávnostný_akt6681 SGWaAP
0.554sté_výročie6682 SGWaAP
0.560odhalená_pamätná943 SGWaAP