Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spomienková10628 SGWaAP
0.389pietna2613 SGWaAP
0.410spomienkové7389 SGWaAP
0.411spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.440spomienkový10528 SGWaAP
0.448pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.502Spomienkový826 SGWaAP
0.510pietny_akt6546 SGWaAP
0.545slávnostná71922 SGWaAP
0.552kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.553odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.559pamätná34270 SGWaAP
0.568rozlúčková5153 SGWaAP
0.581oslavná4022 SGWaAP
0.589položenie_veniec2995 SGWaAP
0.594ďakovná7429 SGWaAP
0.604smútočná5165 SGWaAP
0.609spomienka356780 SGWaAP
0.612panychída946 SGWaAP
0.614tryzna1198 SGWaAP
0.616jubilejná9942 SGWaAP
0.621zádušná795 SGWaAP
0.629Pietny430 SGWaAP
0.631oslava315119 SGWaAP
0.631Spomienka3628 SGWaAP