Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.161zakladateľka14011 SGWaAP
0.499spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.520iniciátorka2858 SGWaAP
0.539spoluzakladateľ20387 SGWaAP
0.540spolumajiteľka1786 SGWaAP
0.540publicistka4108 SGWaAP
0.544štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.549spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.550výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.553členka87693 SGWaAP
0.561podporovateľka879 SGWaAP
0.561viceprezidentka5014 SGWaAP
0.566konzultantka4692 SGWaAP
0.573propagátorka1014 SGWaAP
0.576manažérka29618 SGWaAP
0.577projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.577koordinátorka18026 SGWaAP
0.580pedagogička11781 SGWaAP
0.585organizátorka12975 SGWaAP
0.585vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP
0.588odborná_garantka862 SGWaAP
0.594ambasádorka4007 SGWaAP