Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoluzakladateľ20387 SGWaAP
0.226zakladateľ143176 SGWaAP
0.539spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.556spolumajiteľ16032 SGWaAP
0.575propagátor9335 SGWaAP
0.592viceprezident58707 SGWaAP
0.598iniciátor30095 SGWaAP
0.599spoluorganizátor15623 SGWaAP
0.604priekopník27532 SGWaAP
0.620dlhoročný78527 SGWaAP
0.625Zakladateľ1226 SGWaAP
0.641zakladateľka14011 SGWaAP
0.645spoluautor23036 SGWaAP
0.645Spoločnosť17818 SGWaAP
0.649založiť288357 SGWaAP
0.655nestor5963 SGWaAP
0.656spolutvorca6213 SGWaAP
0.661riaditeľ787271 SGWaAP