Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spolupredseda1499 SGWaAP
0.507generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.515predseda1053539 SGWaAP
0.531podpredseda196986 SGWaAP
0.534podvýbor1519 SGWaAP
0.584predsedať22454 SGWaAP
0.585viceprezident58707 SGWaAP
0.585tajomník66290 SGWaAP
0.592Delegácia643 SGWaAP
0.597delegácia72321 SGWaAP
0.599Výbor25031 SGWaAP
0.610Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.611Poradný961 SGWaAP
0.627predsedníctvo85983 SGWaAP
0.628parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.630výbor390776 SGWaAP
0.633výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.634Podpredseda1008 SGWaAP
0.641byro1335 SGWaAP
0.641generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.641vicepremiér18323 SGWaAP
0.642vyjednávač12271 SGWaAP
0.649tajomníčka9637 SGWaAP
0.650Viceprezident517 SGWaAP