Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.494dôverníčka1249 SGWaAP
0.513stážistka1240 SGWaAP
0.522žurnalistka1603 SGWaAP
0.522novinárka25499 SGWaAP
0.531kolegyňa80482 SGWaAP
0.545zakladateľka14011 SGWaAP
0.548redaktorka52991 SGWaAP
0.548editorka3711 SGWaAP
0.549spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.553šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.559podporovateľka879 SGWaAP
0.566tajomníčka9637 SGWaAP
0.567Irena23407 SGWaAP
0.568vydavateľka1576 SGWaAP
0.571právnička14749 SGWaAP
0.577tútorka443 SGWaAP
0.579šéfka46519 SGWaAP
0.585Oľga46048 SGWaAP
0.586dopisovateľka607 SGWaAP
0.587kritička3245 SGWaAP
0.587nasledovníčka1481 SGWaAP
0.589radkyňa2075 SGWaAP
0.594korešpondentka825 SGWaAP
0.595priateľka142259 SGWaAP