Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.201organizátorka12975 SGWaAP
0.358iniciátorka2858 SGWaAP
0.374koordinátorka18026 SGWaAP
0.448projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.488garantka1145 SGWaAP
0.493zakladateľka14011 SGWaAP
0.499spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.516odborná_garantka862 SGWaAP
0.549PR_manažérka5619 SGWaAP
0.559štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.565realizátorka578 SGWaAP
0.568spoluorganizátor15623 SGWaAP
0.571výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.576riaditeľka212781 SGWaAP
0.580manažérka29618 SGWaAP
0.591Miroslava28589 SGWaAP