Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoluobčan34941 SGWaAP
0.410občan1141603 SGWaAP
0.445spoluobyvateľ848 SGWaAP
0.463rómsky_spoluobčan1672 SGWaAP
0.566súkmeňovec5043 SGWaAP
0.591farník11187 SGWaAP
0.611róm2670 SGWaAP
0.623neprispôsobivý11683 SGWaAP
0.625cirkevník3173 SGWaAP
0.625ľud276126 SGWaAP
0.639obyvateľ939843 SGWaAP
0.652asociál6203 SGWaAP
0.655Róm205461 SGWaAP
0.660cigán16895 SGWaAP
0.667starký24121 SGWaAP
0.668spoluobčianka505 SGWaAP
0.672žid65420 SGWaAP
0.680sympatizant22564 SGWaAP
0.684majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.685dôchodca193694 SGWaAP
0.692veriaci150386 SGWaAP