Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoluautorka5341 SGWaAP
0.351spoluautor23036 SGWaAP
0.425editorka3711 SGWaAP
0.481zostavovateľka1496 SGWaAP
0.544garantka1145 SGWaAP
0.558autorka225468 SGWaAP
0.560vydavateľka1576 SGWaAP
0.563teoretička2213 SGWaAP
0.570publicistka4108 SGWaAP
0.577historička7651 SGWaAP
0.579iniciátorka2858 SGWaAP
0.591riešiteľka1320 SGWaAP
0.595spoluautorstvo1898 SGWaAP
0.600monografia46203 SGWaAP
0.600odborná_garantka862 SGWaAP
0.601spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.601knižná_publikácia7510 SGWaAP
0.607scenáristka5331 SGWaAP
0.613vysokoškolská_učebnica3623 SGWaAP
0.616vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP
0.621teatrologička683 SGWaAP
0.623spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.629výskumníčka2294 SGWaAP
0.632Dagmar25304 SGWaAP
0.633zakladateľka14011 SGWaAP