Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoločensky28617 SGWaAP
0.368celospoločensky1387 SGWaAP
0.569sociálne33761 SGWaAP
0.587eticky5272 SGWaAP
0.591morálne20754 SGWaAP
0.611kultúrne20296 SGWaAP
0.613politicky59897 SGWaAP
0.627intelektuálne6414 SGWaAP
0.628ľudsky20001 SGWaAP
0.637mravne4860 SGWaAP
0.639hodnotovo4956 SGWaAP
0.666environmentálne5712 SGWaAP
0.695výchovne2100 SGWaAP
0.697spoločenský185308 SGWaAP
0.698vzdelanostne476 SGWaAP
0.698mediálne21048 SGWaAP
0.698osobnostne4062 SGWaAP
0.703myšlienkovo3733 SGWaAP
0.714angažovaná4088 SGWaAP
0.715ideologicky8080 SGWaAP
0.718duševne18488 SGWaAP
0.719sociologicky814 SGWaAP