Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoločenská_Rubrika1086 SGWaAP
0.350spoločenská_Kronika2816 SGWaAP
0.366letný_Špeciál1437 SGWaAP
0.404riadková_Inzercia692 SGWaAP
0.510kompas_Fanúšik1146 SGWaAP
0.553Infoservis531 SGWaAP
0.590Publicistika711 SGWaAP
0.642záhorie419 SGWaAP
0.696lekárnický_List894 SGWaAP