Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spoločenská_Kronika2816 SGWaAP
0.350spoločenská_Rubrika1086 SGWaAP
0.459riadková_Inzercia692 SGWaAP
0.496kompas_Fanúšik1146 SGWaAP
0.532letný_Špeciál1437 SGWaAP
0.575Publicistika711 SGWaAP
0.596Infoservis531 SGWaAP
0.663záhorie419 SGWaAP
0.704Rubrika851 SGWaAP
0.710smútočné_poďakovanie718 SGWaAP
0.724marián_leško772 SGWaAP
0.728okres_vranov684 SGWaAP
0.735smútočné_Oznámenie559 SGWaAP
0.736galanta425 SGWaAP
0.738Spravodajstvo2875 SGWaAP