Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spolková34087 SGWaAP
0.427Spolkový1888 SGWaAP
0.434Bavorsko13359 SGWaAP
0.461dolné_Sasko1430 SGWaAP
0.475Rakúsky11209 SGWaAP
0.488spolkový12596 SGWaAP
0.506Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.511krajinská6343 SGWaAP
0.528Sasko6331 SGWaAP
0.547dolné_Rakúsko5766 SGWaAP