Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spojenecký4079 SGWaAP
0.357spojenecká7143 SGWaAP
0.380spojenecké1951 SGWaAP
0.448Spojenec1845 SGWaAP
0.450spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.524spojenec81907 SGWaAP
0.546armáda317169 SGWaAP
0.551nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.562severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.562NATO173055 SGWaAP
0.569Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.572bombardér11194 SGWaAP
0.579nepriateľský21941 SGWaAP
0.584okupačná5266 SGWaAP
0.585vojsko112561 SGWaAP
0.587bombardovací420 SGWaAP
0.588Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.590námorná_pechota2926 SGWaAP