Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spojenecká7143 SGWaAP
0.322spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.357spojenecký4079 SGWaAP
0.361Spojenec1845 SGWaAP
0.378spojenecké1951 SGWaAP
0.428okupačná5266 SGWaAP
0.465armáda317169 SGWaAP
0.477vojsko112561 SGWaAP
0.482mnohonárodná1419 SGWaAP
0.498velenie33794 SGWaAP
0.510výsadková1457 SGWaAP
0.518aliančná698 SGWaAP
0.519NATO173055 SGWaAP
0.520Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.521víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.529nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.531dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.533Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.538varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.539vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.540ruské_vojsko4231 SGWaAP