Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000splnomocnenec32876 SGWaAP
0.460splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.462Splnomocnenec427 SGWaAP
0.469vládny_splnomocnenec2554 SGWaAP
0.530zmocnenec2265 SGWaAP
0.561vicepremiér18323 SGWaAP
0.562štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.573podpredseda196986 SGWaAP
0.604poverenec1459 SGWaAP
0.621minister948408 SGWaAP
0.623Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.631gestor6525 SGWaAP
0.636generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.638predseda1053539 SGWaAP
0.648komisár65708 SGWaAP
0.648Úrad126956 SGWaAP
0.649vláda1939938 SGWaAP
0.650štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.662rómska_komunita28721 SGWaAP
0.668vicepremiér_Pál1092 SGWaAP
0.675Pál_Csáky6357 SGWaAP