Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spletitá2981 SGWaAP
0.431spletitý2300 SGWaAP
0.447spleť19180 SGWaAP
0.507spletitosť637 SGWaAP
0.517spletité443 SGWaAP
0.572krivolaká1047 SGWaAP
0.578neprehľadná10165 SGWaAP
0.596tajuplná4532 SGWaAP
0.613chaotická7258 SGWaAP
0.632zložitá105696 SGWaAP
0.636bizarná12329 SGWaAP
0.636temné_zákutie1088 SGWaAP
0.637kľukatá9956 SGWaAP
0.640labyrint20993 SGWaAP
0.644tajomná32277 SGWaAP
0.653uzučká1515 SGWaAP
0.662preplietať2553 SGWaAP
0.663komplikovaná47185 SGWaAP
0.671tajomné_zákutie738 SGWaAP