Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.193spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.248spisovná6934 SGWaAP
0.333spisovný3499 SGWaAP
0.363kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.387bernolákovčina1329 SGWaAP
0.394kodifikačná_príručka828 SGWaAP
0.422kodifikácia7083 SGWaAP
0.431bibličtina857 SGWaAP
0.437slovenčina168837 SGWaAP
0.446pravopisná3527 SGWaAP
0.459štúrovčina513 SGWaAP
0.467kodifikačná697 SGWaAP
0.483stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.484ortografia727 SGWaAP
0.485frazeológia4652 SGWaAP
0.493bernolákovská1063 SGWaAP
0.495nárečie29324 SGWaAP
0.497jazykovedné1463 SGWaAP
0.501staroslovenčina893 SGWaAP
0.502jazykoveda8662 SGWaAP
0.506jazykovedný2642 SGWaAP
0.509jazykovedná4205 SGWaAP
0.512hláskoslovie708 SGWaAP