Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spisovná6934 SGWaAP
0.248spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.249spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.292spisovný3499 SGWaAP
0.403bibličtina857 SGWaAP
0.427slovenčina168837 SGWaAP
0.428nespisovná794 SGWaAP
0.461pravopisná3527 SGWaAP
0.467nárečová2373 SGWaAP
0.467ortografia727 SGWaAP
0.469bernolákovčina1329 SGWaAP
0.471nárečie29324 SGWaAP
0.477spisovné2419 SGWaAP
0.478kodifikačná_príručka828 SGWaAP
0.483staroslovenčina893 SGWaAP
0.484hovorová3366 SGWaAP
0.494čeština47623 SGWaAP
0.500pravopis25832 SGWaAP
0.501maďarčina24982 SGWaAP
0.511stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.513frazeológia4652 SGWaAP
0.517dialekt10634 SGWaAP
0.519lexika6098 SGWaAP
0.527fonetika1770 SGWaAP