Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spisovateľ245744 SGWaAP
0.178prozaik19895 SGWaAP
0.210literát11657 SGWaAP
0.229básnik142179 SGWaAP
0.253literárny_kritik6916 SGWaAP
0.265esejista4706 SGWaAP
0.273románopisec3151 SGWaAP
0.298dramatik24008 SGWaAP
0.373publicista37739 SGWaAP
0.402Spisovateľ1575 SGWaAP
0.412satirik1888 SGWaAP
0.432aforista696 SGWaAP
0.442poet3360 SGWaAP
0.446ilustrátor15486 SGWaAP
0.460poeta1934 SGWaAP
0.476filológ2149 SGWaAP
0.478literárny115752 SGWaAP
0.486hudobný_skladateľ13773 SGWaAP
0.490kníhkupec5191 SGWaAP
0.491prekladateľ51374 SGWaAP
0.492humorista8586 SGWaAP
0.495píšuci5676 SGWaAP
0.496rozprávkar3428 SGWaAP