Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spiritualizmus458 SGWaAP
0.340mysticizmus2351 SGWaAP
0.426gnosticizmus1181 SGWaAP
0.437panteizmus873 SGWaAP
0.442ezoterizmus442 SGWaAP
0.454iracionalizmus471 SGWaAP
0.475synkretizmus1711 SGWaAP
0.484mystika10291 SGWaAP
0.487naturalizmus2845 SGWaAP
0.489platonizmus451 SGWaAP
0.490asketizmus1057 SGWaAP
0.492deizmus428 SGWaAP
0.501racionalistický771 SGWaAP
0.503gnostická892 SGWaAP
0.505špiritizmus1656 SGWaAP
0.510metafyzický3257 SGWaAP
0.510gnostik1389 SGWaAP
0.513gnóza1400 SGWaAP
0.514manicheizmus421 SGWaAP
0.518New_Aga2145 SGWaAP
0.519objektivizmus476 SGWaAP
0.522okultizmus5882 SGWaAP
0.523agnosticizmus1002 SGWaAP