Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spiatočnícky1142 SGWaAP
0.462spiatočník855 SGWaAP
0.477bigotný1642 SGWaAP
0.499spiatočnícke474 SGWaAP
0.502anachronický435 SGWaAP
0.508spiatočnícka695 SGWaAP
0.517pomýlený4997 SGWaAP
0.524pokrytecký2959 SGWaAP
0.537liberálny25259 SGWaAP
0.558farizejský936 SGWaAP
0.559scestný1519 SGWaAP
0.559kacírsky1199 SGWaAP
0.571tmár524 SGWaAP
0.572zadubený1447 SGWaAP
0.573šovinistický986 SGWaAP
0.574úzkoprsý1279 SGWaAP
0.579tradicionalistický751 SGWaAP
0.579ignorantský908 SGWaAP
0.583netolerantný2591 SGWaAP
0.584liberálne3338 SGWaAP
0.586diletantský650 SGWaAP
0.587anachronizmus2061 SGWaAP
0.588skostnatený3080 SGWaAP