Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spišskonovoveské558 SGWaAP
0.340michalovské1686 SGWaAP
0.374rožňavské1624 SGWaAP
0.407prešovské15055 SGWaAP
0.414popradské4192 SGWaAP
0.430kežmarské1896 SGWaAP
0.434košické25683 SGWaAP
0.457zvolenské5479 SGWaAP
0.462novozámocké1905 SGWaAP
0.476levické1311 SGWaAP
0.477trebišovské850 SGWaAP
0.479lučenecké706 SGWaAP
0.482banskobystrické10094 SGWaAP
0.490dolnokubínske551 SGWaAP
0.492bardejovské1198 SGWaAP
0.494sabinovské422 SGWaAP
0.503púchovské1021 SGWaAP
0.510liptovskomikulášske664 SGWaAP
0.513prievidzské3324 SGWaAP
0.514humenské2307 SGWaAP
0.516breznianske1113 SGWaAP
0.517martinské9359 SGWaAP
0.526svidnícke599 SGWaAP
0.534vranovské904 SGWaAP
0.535ružomberské2847 SGWaAP