Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spišský_prepošt462 SGWaAP
0.299jágerský_biskup727 SGWaAP
0.379ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.427ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.433donačná_listina715 SGWaAP
0.433kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.437prepošt3157 SGWaAP
0.452Žigmund10064 SGWaAP
0.461prepoštstvo686 SGWaAP
0.477uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.480ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.501uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.501donácia2849 SGWaAP
0.512richtárstvo405 SGWaAP