Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spišské_osvetové762 SGWaAP
0.391zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.472osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.478Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.479krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.483regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.490gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.525vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.531pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.532galantské_osvetové414 SGWaAP
0.536turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.544záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.564Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.571Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.582spišská104044 SGWaAP
0.590vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.607považské_osvetové723 SGWaAP
0.611Dom_Matica4487 SGWaAP
0.619Spišský56242 SGWaAP
0.621diecézny_katechetický511 SGWaAP