Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000spevácke6486 SGWaAP
0.288tanečné21587 SGWaAP
0.312vokálne1962 SGWaAP
0.364hudobné67704 SGWaAP
0.405tanečné_vystúpenie4251 SGWaAP
0.408recitačné622 SGWaAP
0.413spevácky18414 SGWaAP
0.415baletné1609 SGWaAP
0.428klavírne2486 SGWaAP
0.431husľové900 SGWaAP
0.442spevácke_duo668 SGWaAP
0.446spevácka39113 SGWaAP
0.446muzikálové2103 SGWaAP
0.453koncertné8347 SGWaAP
0.456folklórne8254 SGWaAP
0.470spevácky2719 SGWaAP
0.477jazzové2288 SGWaAP
0.478hudobné_zoskupenie3279 SGWaAP
0.484džezové1244 SGWaAP
0.486herecké8686 SGWaAP
0.493sláčikové977 SGWaAP
0.496kabaretné925 SGWaAP
0.497sólista28219 SGWaAP
0.497orchestrálne1233 SGWaAP
0.506muzikantské1073 SGWaAP